Over de stichting

Het werk van De Stichting het Burgerweeshuis en Kinderhuis

De Stichting, afgekort BWK, ondersteunt schoolgaande:

  • wezen tot hun 18e jaar
  • halfwezen tot hun 18e jaar
  • kinderen uit éénoudergezinnen die tussen de 10 en 18 jaar oud zijn

Wanneer kan één van de jongeren die hierboven wordt genoemd in
aanmerking komen voor een geldelijke ondersteuning?

  • Je/u  moet wonen in de gemeente Deventer. Dat kan ook zijn in Diepenveen, Schalkaar of Bathmen.
  • Je/u hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Als je die niet hebt is een geldige verblijfsvergunning ook voldoende.
  • Het inkomen van de alleenstaande ouder mag niet meer zijn dan 125% van het bijstandsinkomen.
  • Bij wezen en halfwezen mag het inkomen niet meer zijn dan 150% van het bijstandsinkomen.

De bijdrage voor wezen, halfwezen wordt maandelijks uitgekeerd.
Kinderen van alleenstaande ouders ontvangen per halfjaar een bijdrage.

Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor een bijdrage van het BWK kun je telefonisch
contact opnemen voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak.

Het kantoor in Deventer is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Het bezoekadres is:
Bagijnenstraat 5
7411 PT Deventer

Telefoonnummer: 0570-612532
Emailadres: bwkdeventer@planet.nl