ANBI stichting

De Stichting is in 2011 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het voordeel  daarvan is dat wanneer individuen of instellingen gelden schenken of vermaken aan de Stichting, hierover geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is. In het verleden waren erfenissen de voornaamste bron van inkomen voor de Stichting. Tegenwoordig is dat anders. De inkomsten zijn voornamelijk afkomstig van de beleggingen en pacht van boerderijen en gronden.

Een ander voordeel van de ANBI-status is dat geen belasting verschuldigd is over de inkomsten die hierboven vermeld worden.