Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting is het verlenen van  financiële onderstand aan wezen en half-wezen die woonachtig zijn in Deventer en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Deze onderstand is een Doeluitkering. Dat wil zeggen, dat de uitkering ten goede dient te komen van het betreffende kind om te voorzien in zijn of haar noodzakelijke kosten.

De steun

De uitkering vindt plaats in de vorm van een geldelijke uitkering. Dat kan maandelijks of per halfjaar gebeuren. Oorspronkelijk was de steun alleen bedoeld voor echte weeskinderen maar aangezien die tegenwoordig in een pleeggezin worden opgevoed is de doelgroep uitgebreid met half-wezen. Dat zijn kinderen, waarvan een van de ouders is overleden en die  opgroeien in een eenoudergezin. Zij ontvangen een maanduitkering.

Kinderen van ouders, die gescheiden zijn ontvangen een halfjaarlijkse uitkering.