ANBI-status

Naam: Stichting Het Burgerweeshuis en Kinderhuis
RSIN: 8016.67.823

Contactgegevens:

Bagijnenstraat 5, 7411 PT Deventer
tel: 0570-612532

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit 5 leden.
Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat het bestuur uit twee gewone leden

  • Voorzitter              : Dhr. P. Geurtsen
  • Secretaris              : Dhr. S. Borst
  • Penningmeester  : Dhr. R. Koops
  • Lid                           : Mevr. N. Teuwsen
  • Lid                          : Mevr. Mr. E. Smit

Het beleidsplan:
zie bijlage

Het beloningsbeleid:
De Stichting heeft een medewerker in dienst die op twee ochtenden in de week intake gesprekken voert met mensen die een beroep op een ondersteuning doen.

De overige leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De doelstelling:
Doel van de Stichting is het verlenen van financiële onderstand aan wezen en half- wezen die woonachtig zijn in de Gemeente Deventer en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. De ondersteuning kan maandelijks of per half jaar worden uitgekeerd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie beleidsplan

Een financiële verantwoording: Financiëel jaarverslag 2014