Hoe werkt een aanvraag

De afspraak voor het indienen van een aanvraag vindt altijd plaats op kantoor van de stichting aan de Bagijnenstraat 5 te Deventer.

Tijdens een gesprek wordt uw situatie en die van uw kind(eren) besproken en wordt de benodigde informatie genoteerd. U dient een geldig identiteitspas en een overzicht van uw inkomen te kunnen tonen (salarisstrook/overzicht uitkering, etc).Uw aanvraag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Wij bewaren de gegevens met inachtneming van de daarvoor geldende wetgeving en verwijzen u hiervoor naar ons privacy-protocol.

Bij ieder positief bestuursbesluit ontvangt u een bericht en wordt er tot uitbetaling overgegaan.