Het bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vijf leden die, net als vroeger, regenten worden genoemd. De voorzitter van het bestuur heet ook nog altijd de president.

Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bestaat het bestuur uit twee gewone leden. Het bestuur moet steeds zo veel mogelijk een afspiegeling zijn van verschillende disciplines die zich met de zorg voor kinderen bezighouden of daar affiniteit mee hebben.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van de Stichting. Het bestuur vergadert elke twee maanden in het bestuurshuis aan de Bagijnenstraat in Deventer.

Structuur

Tot 2006 was één van de wethouders uit het College van Burgemeester en Wethouders van de stad Deventer ook bestuurslid van de Stichting. Tegenwoordig wordt de jaarrekening vastgesteld door een accountantskantoor.

Naast het bestuur is een vaste medewerker in dienst bij de Stichting en belast met het houden van intakegesprekken met inwoners die een beroep doen op een financiële ondersteuning. Het bestuur besluit in haar vergadering of een aanvraag wordt toegekend.