Interessante links

IJssellandschap

De Stichting Het Burgerweeshuis en Kinderhuis is heel lang een onderdeel geweest van de Verenigde Gestichten in Deventer. Dat was een verzameling van aparte instellingen die zich bezig hielden met de zorg voor burgers in de meest algemene zin van het woord. Daar onder vielen de ziekenzorg maar ook zorg voor ouderen en kinderen. Tegenwoordig is dat deel van de Verenigde Gestichten helemaal overgeheveld naar de professionele zorgsector. Wat overbleef is het beheer van huizen, boerderijen, landgoederen en natuur. De Stichting heeft daarom altijd nauw samengewerkt met de Stichting IJssellandschap en doet dat tegenwoordig nog door gebruik te maken van de diensten van IJssellandschap bij het beheer van haar eigendommen.

www.ijssellandschap.nl

Pachtersvereniging

Pachters die een hoeve of grond pachten van de Stichting BWK hebben zich verenigd in de Pachtersvereniging. Daarmee komen ze op voor gemeenschappelijke belangen. Dat kan zijn een pachtverhoging, aanpassingen aan hoeve of land of aanpassingen in het landschap of infrastructuur. En gezamenlijk project is bijvoorbeeld het saneren van asbest op daken van schuren of het plaatsen van zonnecollectoren op daken om daarmee energie op te wekken.

www.pachtersvereniging.nl

Stichting Leergeld

Ouders of verzorgers van kinderen in Deventer kunnen een beroep doen op Leergeld Deventer, als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Leergeld Deventer zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders of verzorgers hebben aantoonbaar een besteedbaar inkomen tot maximaal 130% van het bijstandsniveau om in aanmerking te komen voor Leergeld.

www.leergelddeventer.nl