Het bestuurhuis

Het vroegere weeshuisgebouw, met zijn uiterlijk uit de 19de eeuw, kwam na het beëindigen van de gezamenlijke verzorging van de kinderen grotendeels leeg te staan. Het kreeg nieuwe bestemmingen en fungeert nu als poppodium.

Vanaf 1960 zijn bestuur en administratie van de Stichting BWK ondergebracht in een gerestaureerd huis (dat al eerder eigendom van het weeshuis was), dicht bij het oude: Bagijnenstraat 5. In hetzelfde jaar kreeg de fusie tussen wees- en kinderhuis haar beslag.

Midden op de gevel is een steen aangebracht met een tekst die is ontleend aan een vroeger bord met namen en wapens van bestuursleden:

‘Schrei niet, bedrukte wees, al mist ge goed en bloed.
Geen nood gij wordt met liefd’ en zorg hier opgevoed.’