Schenkingen

De Stichting ontving in het verleden schenkingen in de vorm van inbreng van zaken, die aan de wezen toebehoorden, die in het Burgerweeshuis werden opgenomen. Dat konden ook huizen, boerderijen of landerijen zijn. Nu nog is een groot deel van de gelden die de Stichting gebruikt voor het geven van onderstand afkomstig van de verhuur of pachting van deze zaken.

Nieuwe inkomsten uit dat systeem bestaan dus niet meer. Maar het blijft altijd mogelijk om een schenking te doen aan de Stichting of via een testament geld na te laten voor het werk van de Stichting. Een notaris kan daar ook advies over geven.

ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Stichting Burgerweeshuis aangewezen al ANBI-Stichting. Dat wil zeggen dat we een instelling zijn die een algemeen nut beoogt. Het voordeel daarvan is dat wanneer iemand iets nalaat of schenkt aan de Stichting, hij dit kan aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook daarover kan een notaris meer vertellen.