Wezen en halfwezen

Wezen en halfwezen

Een bijdrage voor kinderen waarvan één of beide ouders zijn overleden, (half)wezen.
Per kind:

0 - 9 jaar € 51,00 per maand
10 - 11 jaar € 69,00 per maand
12 - 14 jaar € 84,00 per maand
15 - 18 jaar €100,00 per maand

- U woont in de gemeente Deventer
- U bent een alleenstaande ouder - U kunt een akte van overlijden overleggen
- U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldende verblijfsvergunning
- Uw minimum inkomen ligt niet boven de, door het bestuur per 1-1-2023, vastgestelde inkomensgrens van € 1680,00 netto per maand.

Wat te doen?

Indien u in aanmerking denkt te komen voor een bijdrage van het BWK, dan kunt u telefonisch contact opnemen voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak

Het kantoor is Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van
9:30 tot 11:30 uur via 0570 612532.